Jacket

Jacket
Model Height: 103cm
Jacket /Size the model wears: 100cm
Sweatshirt /Size the model wears: 100cm
Jeans /Size the model wears: 100cm
Low-Cut Socks /Size the model wears: 17-19cm
Shoes /Size the model wears: 17cm