Sweatshirt &Pants

BOY
Model Height: 100cm
Jacket /Size the model wears: 100cm
Sweatshirt /Size the model wears: 100cm
Pants /Size the model wears: 100cm
Shoes /Size the model wears: 17cm

BOY
Model Height: 98cm
Jacket /Size the model wears: 100cm
Sweatshirt /Size the model wears: 100cm
Pants /Size the model wears: 100cm
Shoes /Size the model wears: 17cm